Φιλιππίδης Μιχάλης

Κατοικία στο Ριμπάρι Κερατέας

Μηχανολογική Μελέτη

Κατοικία στην Αίγινα

Μηχανολογική Μελέτη