Φίλιππα Κατερίνα

Κατοικία στο Ριμπάρι Κερατέας

Συνεργάτης Αρχιτέκτονας

Κτίριο Γραφείων στην Αθήνα

Συνεργάτης Αρχιτέκτονας