Αργυροπούλου Κλαίρη

Κατοικία στο Κουκάκι

Συνεργάτης Αρχιτέκτονας