ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ E.I.A.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Διάλεξη ΣΠΥΡΟΥ ΡΟΓΚΑΝ

20.11.201419:00Πνευματικό κέντρο Δήμου Αθηναίων - Αμφιθέατρο 'Αντώνης Τρίτσης'

 

          Συνθέσεις και θεματικές αναφορές

            Η παρουσίαση και κριτική θεώρηση μιας σειράς διαφορετικού τύπου και κλίμακας έργων του γραφείου, αποπειράται να επισημάνει πώς βασικές έννοιες για την συνθετική διαδικασία, όπως ο τόπος, η ένταξη στο δομημένο και μη περιβάλλον, τα όρια, η υλικότητα, η δομή, καθορίζουν το έργο αυτό.

            Παράλληλα, ακολουθώντας μια πρόθεση για έκφραση στο μέτρο του δυνατού, "θεματικών αναφορών" ή ενός "θέματος" στις συνθετικές προσεγγίσεις των έργων, όπως π.χ. η "μετάλλαξη", η "συνύπαρξη" αντιθετικών στοιχείων ή ακόμη και η αναφορά σε συμβολισμούς και αναλογικές σχέσεις, επιχειρείται η απόδοση ενός πρόσθετου νοήματος στις συνθέσεις αυτές που εκφράζεται και με την ενίσχυση της "ταυτότητάς" τους αλλά και με τον τρόπο ιεράρχησης της συγκρότησής τους.

            Το αρχιτεκτονικό έργο θα παρουσιαστεί σε δύο ενότητες, μια που αφορά έργα μικρής κλίμακας και μια άλλη με συνθετότερα έργα μεγαλύτερης κλίμακας, τα περισσότερα δημόσια ή συμμετοχές κυρίως σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Και οι δύο ενότητες καλύπτουν ένα φάσμα μεγαλύτερο των τριών δεκαετιών.

 

          Σπύρος Ρογκάν:

            Ο Σπύρος Ρογκάν είναι Διπλωματούχος Αρχιτέκτων-Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, απόφοιτος του 1971. Έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα στην αρχιτεκτονική και αστική σύνθεση στο Πανεπιστήμιο Cornell των Η.Π.Α., το 1977. Είναι Καθηγητής Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων στο Ε.Μ.Π. Έχει βραβευτεί σε Πανελλήνιους και Διεθνείς Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς. Έχει ατομικό και συλλογικό έργο. Έχει συμμετάσχει σε πανελλήνιες και διεθνείς εκθέσεις αρχιτεκτονικού έργου και έργα του έχουν δημοσιευτεί στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και έχει διατελέσει μέλος κριτικών επιτροπών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

            Το γραφείο του ιδρύθηκε το 1977 και έχει ασχοληθεί με την μελέτη έργων διαφορετικής τυπολογίας και κλίμακας όπως κατοικιών, οικιστικών συγκροτημάτων, κτιρίων διοικητικών λειτουργιών και μικτής χρήσης, εκπαιδευτικών κτιρίων, κτιριακών εγκαταστάσεων μαρινών και λιμένων καθώς και με αστικές αναπλάσεις.

Ομιλητής
  • Ρογκάν Σπύρος
Χορηγός
  • Ideal Standard

Χορηγός