ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ E.I.A.

Τομές

  •  

13.02.201419:00Πνευματικό κέντρο Δήμου Αθηναίων - Αμφιθέατρο 'Αντώνης Τρίτσης'

Η παρουσίαση αφορά σε τομές στον χρόνο, που οριοθετούν περιόδους στην πορεία μου ως αρχιτέκτονος, αλλά και στην τομή ως ένα από τα κύρια εργαλεία σύνθεσης και ως πυκνωτή πληροφοριών μιας χωρικής οργάνωσης.
Στην παρουσίαση αναφέρομαι στις σπουδές, στη συνεργασία μου με άλλους αρχιτέκτονες και σε ατομικά ή συλλογικά έργα στην Κόρινθο, τη Θεσσαλονίκη, το Λονδίνο, τον Βόλο και την Αθήνα. Θα αποπειραθώ να τα αναλύσω με βάση την προσωπική μου θεώρηση για την αρχιτεκτονική, έτσι όπως οικοδομήθηκε σταδιακά από την εμπειρία της αρχιτεκτονικής πρακτικής και από τη διδασκαλία.
Ζητήματα που με απασχολούν και στα οποία θα προσπαθήσω να αναφερθώ κατά την παρουσίαση, είναι:
- Η αναγνώριση και αξιοποίηση των χαρακτηριστικών του τόπου και του τοπίου όπου εκτελείται το έργο (κλίμακα, δομή, τυπολογία, υλικά).
- Η συγκρότηση της τομής και η σχέση του κτιρίου με το έδαφος και το περιβάλλον .
- Τα όρια και ο χειρισμός τους κατά την διαδικασία του σχεδιασμού .
- Η σχέση κλειστού και ανοικτού χώρου και ειδικότερα ο ρόλος του αιθρίου και της αυλής στην οργάνωση των κινήσεων και στη δημιουργία μεταβατικών ζωνών και οπτικών φυγών.
- Γενικότερα ζητήματα που αφορούν στη συγκρότηση της αρχιτεκτονικής ταυτότητας των κτιρίων, όπως η λειτουργική οργάνωση, τα υλικά και η άρθρωση της μορφής.

Ομιλητής
  • Νικολάου Δήμητρα