ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ E.I.A.

Built Ideas / Δομημένες Ιδέες

Μια ζωή μάθησης, διδασκαλίας και δράσης

13.12.2012-13.01.2013Μουσείο Μπενάκη - Κτίριο οδού Πειραιώς

Η δουλειά που παρουσιάζεται σ’ αυτή την έκθεση, που αποτελείται κυρίως από δομημένα έργα, υιοθετεί τη θέση ότι η αρχιτεκτονική σχεδιάζεται από και είναι αποτέλεσμα ιδεών που αναπτύσσονται μέσα από θεωρητικές έρευνες, εξέταση και ελευθερία σκέψης, και ότι μία πράξη αρχιτεκτονικής επιτυγχάνει πλήρως τη δυνατότητά της όταν γίνεται πραγματικότητα.

Η έκθεση προσπαθεί να αποδείξει πως και σε ποιο βαθμό η διαδικασία σχεδιασμού που οδηγεί στα κατασκευασμένα και προτεινόμενα έργα εμπλουτίστηκε από την πραγματικότητα των τεσσάρων υποκειμενικά επιλεγμένων και συχνά συνυφασμένων θεμάτων: Art / Τέχνη, Precedent / Προηγούμενο, Ground / Τοπίο, Symbolism / Συμβολισμός.

Ο επισκέπτης καλείται να αξιολογήσει πόσο καλά ο αρχιτέκτονας έχει πετύχει να αναδείξει ένα ή περισσότερα από τα επιλεγμένα θέματα μέσα από την αρχιτεκτονική του. Επίσης, καλείται, βλέποντας την εργασία των φοιτητών που εκπροσωπούνται στην έκθεση, να αναρωτηθεί σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκε η μεταφορά της γνώσης μεταξύ διδάσκοντος και διδασκομένων.

Εν κατακλείδι, ένα από τα μηνύματα που η έκθεση στοχεύει να στείλει είναι η δυνατότητα να υλοποιηθούν ιδέες ανεξάρτητα από φήμη ή τους διαθέσιμους πόρους και προϋπολογισμούς. Με άλλα λόγια, ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε μια δύσκολη στιγμή για το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής.

Αρχιτέκτονας
  • Θεοχάρης Δαυίδ - Theo. David Architects
Επιμέλεια
  • Kumpusch Christoph A.