ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ E.I.A.

Έκθεση συμμετοχών αρχιτεκτονικού διαγωνισμού

Σχεδιασμός κοινότητας κοινωνικών κατοικιών με αρχές οικολογικού σχεδιασμού

  • Α. Ντάλας, Α. Κατσακιώρη, Β. Γιαλιά - 2ο Βραβείο

  • Γ. Κακλαμάνης, Ε. Χρυσοχοΐδη - 3ο Βραβείο

18.03.2011-29.03.2011Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010 συνήλθε στα γραφεία του ΕΙΑ, στην οδό Κλεομένους 39Α, στην Αθήνα, η κριτική επιτροπή του “Πανευρωπαϊκού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για τον Σχεδιασμό Κοινότητας Κοινωνικών Κατοικιών με Αρχές Οικολογικού Σχεδιασμού” για να κρίνει τις μελέτες που υποβλήθηκαν.

Την κριτική επιτροπή συγκρότησαν τα ακόλουθα πέντε μέλη:

Κυριάκος Κυρακίδης, εκπρόσωπος Ε.Ι.Α.Γεώργιος Μανέτας, εκπρόσωπος Ε.Ι.Α.Μόρφω Παπανικολάου, εκπρόσωπος Ε.Ι.Α.Ηλίας Ζαχαρόπουλος, ως αντικαταστάτης του Αλέξανδρου Τομπάζη, εκπρόσωπος SIKAΠαναγιώτης Πάσιος, εκπρόσωπος Ο.Ε.Κ.

Αντικείμενο της κρίσης ήταν 56 συμμετοχές στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό, οι οποίες διαπιστώθηκε ότι ήταν όλες έγκυρες και πλήρεις ως προς τα ζητούμενα στοιχεία υποβολής.

Η κριτική επιτροπή εξέτασε με προσοχή όλες τις συμμετοχές υπό το πρίσμα τριών ομάδων κριτηρίων:

α. τη λειτουργία των τύπων κατοικίας που προτείνονται, την εύρυθμη λειτουργία του συνολικού συγκροτήματος, τη διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων και τη σχέση δομημένου και αδόμητου χώρου.β. την αρχιτεκτονική ποιότητα της προτεινόμενης λύσης και την εφαρμογή αρχών οικολογικού σχεδιασμού.γ. τη δυνατότητα υλοποίησης της μελέτης από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.

Οι συμμετοχές αξιολογήθηκαν με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια μεμονωμένα, αλλά και συγκριτικά μεταξύ τους. Κατά τη πρώτη φάση της αξιολόγησης προκρίθηκαν οι μελέτες με κωδικούς αριθμούς 101015, 243805, 509737, 819326, 173703, 087713, 083075, 141083, 832510, 808280, 326544, 457879, 110561, 774597 και 203203. Η κριτική επιτροπή αποφάσισε μετά από συγκριτική εξέταση των μελετών αυτών να απονείμει με ομόφωνη γνώμη τις ακόλουθες διακρίσεις, σύμφωνα με το σκεπτικό που τις συνοδεύει:

1. Α΄ Βραβείο στη συμμετοχή με κωδικό αριθμό 509737, την οποίαν υπέβαλαν οι Παπαγιαννόπουλος Γιώργος, Χριστοβασίλης Δημήτρης.

Η πρόταση διακρίνεται για τη μελετημένη δομή των δύο τύπων κατοικίας και της παραλλαγής τους, η οποία επιτρέπει την ευέλικτη ένταξή τους σε τρεις ευθύγραμμους στοίχους. Ο κοινόχρηστος χώρος οριοθετείται από την τοποθέτηση των στοίχων-πτερύγων σε τριγωνική διάταξη στη περίμετρο του οικοπέδου και έτσι παραμένει ενιαίος, προστατευμένος και αναδεικνύεται ως πυρήνας της συλλογικής κατοίκησης. Επιλογές της βιοκλιματικής στρατηγικής σχεδιασμού είναι η διαμπερής οργάνωση των τύπων κατοικίας και η ομαδοποίησή τους σε στοίχους ώστε να υπάρχει συνεκμετάλλευση ενέργειας. Παρατηρείται περιορισμένη ανταπόκριση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσανατολισμού προς τον οποίον στρέφεται κάθε πτέρυγα. Οι κατασκευαστικές επιλογές πιστεύεται ότι δεν θα παρουσιάσουν προβλήματα για την υλοποίηση της πρότασης από τον Ο.Ε.Κ.

2. Β΄ Βραβείο στη συμμετοχή με κωδικό αριθμό 819326, την οποία υπέβαλαν οι Ντάλας Άρης, Κατσακιώρη Αλεξία, Γιαλιά Βασιλική.

Πρόκειται για πρωτότυπη πρόταση ως προς τη σύλληψη και τον σχεδιασμό. Οι δύο τύποι κατοικιών συντίθενται από μοναδιαία δομικά στοιχεία -ονομάζονται “tubes”- τα οποία συνδυαζόμενα ανά ζεύγη στο χώρο στεγάζουν τη λειτουργία κατοίκησης, προσφέρουν διαμπερότητα, σκιασμό μέσω της υποχώρησης ως προς το γειτονικό “tube” και πλαισιώνουν το οπτικό μέτωπο στη κατεύθυνση Ανατολής-Δύσης. Η ικανοποίηση όλων αυτών των στόχων γίνεται με περιορισμένη επιτυχία στον τύπο κατοικίας Β, ο οποίος μειονεκτεί ως προς τη λειτουργία του,Ο προσανατολισμός όλων των κατοικιών στον άξονα Ανατολής-Δύσης αποτελεί τη βασική στρατηγική βιοκλιματικού σχεδιασμού, λόγω όμως της ευρηματικής διάταξης των μονάδων στο οικόπεδο δεν δημιουργείται αίσθηση μονοτονίας.

3. Γ΄ Βραβείο στη συμμετοχή με κωδικό αριθμό 101015, την οποία υπέβαλαν οι Κακλαμάνης Γιάννης, Χρυσοχοΐδη Ελισάβετ.

Κύρια επιλογή της πρότασης αποτελεί η ανάπτυξη των ζητούμενων τύπων κατοικιών σε ένα επίπεδο. Ως συνέπεια, για τη μετάβαση στις κατοικίες που τοποθετούνται στον όροφο δημιουργείται η ανάγκη ενός εξωτερικού δικτύου κλιμακοστασίων, ραμπών και υπαίθριων διαδρόμων, το οποίο εμπλουτίζει τη σύνθεση, αλλά επιβαρύνει τη πρόσβαση.Η πρόταση διακρίνεται για την υψηλή αρχιτεκτονική ποιότητα των στοιχείων που έχουν μελετηθεί.

4. Α΄ Έπαινο στη συμμετοχή με κωδικό αριθμό 243805, την οποία υπέβαλαν οι Κρυσταλλινού Χριστίνα, Ευαγγελογιάννη Μαρία, Καραγκιοζίδου Εύα, Περδίκη Γεωργία, Χατζηγεωργίου Σοφία.

Η πρόταση κατατάσσεται στη κατηγορία εκείνων οι οποίες οργανώνουν τις κατοικίες σε στοίχους τοποθετημένους στα όρια του οικοπέδου. Διακρίνεται για την εύστοχη προσαρμογή των προτεινόμενων τύπων κατοικιών στα κλιματικά δεδομένα του κάθε προσανατολισμού.

5. Β΄ Έπαινο στη συμμετοχή με κωδικό αριθμό 110561, την οποία υπέβαλαν οι Παδουβάς Αθανάσιος, Καλλιπολίτης Κων/νος, Κατσουνωτός Θεόδωρος.

Οι αναμενόμενοι, από τους μελετητές, ισχυροί κοινωνικοί δεσμοί των κατοίκων εκφράζονται αρχιτεκτονικά με τη σπειροειδή διάταξη των κατοικιών γύρω από το αίθριο. ΟΙ χώροι κοινωνικής δράσης επεκτείνονται στο μεταλλικό διάδρομο κίνησης του πρώτου ορόφου, όπως και το επίπεδο των δωμάτων. Ενδιαφέρον το προτεινόμενο σύστημα προστασίας του κτιρίου από τον δυσμενή προσανατολισμό.

Η επιτροπή αποφάσισε να απονείμει, εκτός από τις διακρίσεις οι οποίες αναφέρονται στη διακήρυξη του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, τις ακόλουθες τρεις επιπλέον διακρίσεις:

6. Γ΄ Έπαινο στη συμμετοχή με κωδικό αριθμό 832510, την οποία υπέβαλαν οι Γουρδούκης Δημήτρης, Βασιλάκης Φώτης, Duque Sebastian, Μακρίδου Ρουμπίνη, Ντόβρος Βασίλης, Παπαδημητρίου Σπύρος, Τρυφωνίδου Κατερίνα, Χριστοφορίδου Θεοδώρα.

Αποτελεί μία διαφορετική πρόταση οργάνωσης του χώρου και των κοινωνικών σχέσεων όσο και του σχεδιασμού των ζητούμενων τύπων κατοικιών. Ακολουθεί ορθή βιοκλιματική στρατηγική σχεδιασμού.

7. Εύφημο Μνεία στη συμμετοχή με κωδικό αριθμό 808280, την οποία υπέβαλαν οι Γκόρτσιος Ρωμανός, Γκόρτσιου Χριστίνα, Παπαϊωάννου Γιώργος.

Προτείνεται η ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των κατοίκων μέσω της καλλιέργειας της γης στο κέντρο του οικοπέδου. Οι τύποι κατοικιών αναπτύσσονται παράλληλα στο περίγραμμα του οικοπέδου, Η βιοκλιματική στρατηγική που προτείνεται δεν ανταποκρίνεται στις τοπικές κλιματικές συνθήκες.

8. Εύφημο Μνεία στη συμμετοχή με κωδικό αριθμό 203203, την οποία υπέβαλαν οι Βαλαβάνη Ανθή, Κολοτούρου Μαρία-Μαρκέλλα, Μπερτζουάνης Αλέξανδρος, Ρουμπάνη Φλώρα.

Ενδιαφέρουσα πρόταση για τον σχεδιασμό συγκροτημάτων κατοικιών, η οποία όμως απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία.

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
  • Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
Μέγας Χορηγός
  • SIKA Hellas

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Μέγας Χορηγός