ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ Ε.Ι.Α.

Ημερομηνία: 
20.06.2015

Επισυνάπτονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ του Ε.Ι.Α. για την περίοδο 2014-15, καθώς και η λίστα με τους υποψήφιους για τις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της ΓΣ του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής το Σάββατο 20 Ιουνίου 2015.