ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Ε.Ι.Α. 2015

Ημερομηνία: 
20.06.2015
Συνημμένα: 

ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015