ΝΕΑ ΜΕΛΗ Ε.Ι.Α. 2014

Ημερομηνία: 
25.04.2014 to 10.05.2014

Σύμφωνα με το καταστατικό του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής, για την εκλογή νέων μελών του Ε.Ι.Α. απαιτείται απόφαση της ετήσια Γενικής Συνέλευσης (με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της), ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Καθώς η Γενική Συνέλευση του Ε.Ι.Α. για το 2014 θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαΐου, καλούμε όσους συναδέλφους επιθυμούν να γίνουν μέλη του Ινστιτούτου, να στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@heliarch.gr  ένα σύντομο βιογραφικό τους. Τα στοιχεία θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στο Ε.Ι.Α. πριν από την ετήσια Γενική Συνέλευση.

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής έθεσε εξαρχής ως στόχο την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής στη χώρα μας, και μέσα σε μία εικοσαετία έχει επιδιώξει να δραστηριοποιηθεί σε όλους τους τομείς που μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κοινού και να προωθήσουν την υπόθεση της αρχιτεκτονικής δημιουργίας στην Ελλάδα. Με αφετηρία το αρχιτεκτονικά άνυδρο τοπίο της εποχής το 1994, το ΕΙΑ έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα πάνω από 200 εκδηλώσεις.

Τα  μέλη του  Ε.Ι.Α. λαμβάνουν δωρεάν τις εκδόσεις του (έχουν ήδη εκδοθεί περίπου 25 βιβλία και κατάλογοι) καθώς και  άμεση ενημέρωση για τις εκδηλώσεις του Ινστιτούτου.

Η ετήσια συνδρομή είναι 120€, ενώ για τα μέλη έως 35 ετών είναι 60€.