Τεύχη των περιοδικών "Αρχιτεκτονικά Θέματα" & "Θέματα Χώρου και Τεχνών"

Ημερομηνία: 
03.09.2013

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για να συμπληρώσετε τη σειρά των "Αρχιτεκτονικών Θεμάτων" και των "Θεμάτων Χώρου+Τεχνών"

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 47/2013 -> 20€
ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ+ΤΕΧΝΩΝ 44/2013 -> 20€

Όλοι οι υπόλοιποι τόμοι των επιθεωρήσεων -> 10€/τόμος

Στα γραφεία του περιοδικού
Κλεομένους 5, 106 75 Αθήνα
Τ 210 72 13 916 και 210 72 25 930
F 210 72 13 916
architectureingreece@otenet.gr